RI&E

Vanuit De Helpende Hand hebben wij onze Risico Inventarisatie en Evaluatie opgepakt. In de praktijk betekent dit dat wij met onze medewerkers en onze klanten kijken welke risico’s wij tijdens onze dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Aan de hand van deze risico’s inventariseren wij welke maatregelen wij kunnen treffen om deze risico’s te verkleinen. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van onze draagbeugels. Vanuit onze medewerkers hebben wij het signaal gekregen dat op een aantal locaties geen draagbeugels aanwezig zijn. Soms zorgt dit voor situaties waarin het opzetten van de kist op het graf niet veilig of netjes verloopt. Deze situaties proberen wij te voorkomen door onze medewerkers de mogelijkheid te geven deze draagbeugels mee te nemen. De dragers zien op hun opdrachtformulier van tevoren wanneer er op een locatie  geen draagbeugels aanwezig zijn. Wij hebben er in de tarieven van 2021 voor gekozen de draagbeugels als service mee te nemen.

De opkomst van het coronavirus heeft grote invloed gehad op onze dienstverlening. Centraal hierin staat de vraag hoe wij onze medewerkers zo veilig mogelijk hun werkzaamheden kunnen laten uitvoeren. In eerste instantie was het corona-protocol een losstaand protocol van de RI&E. Deze zullen echter samengevoegd worden. Wanneer medewerkers Corona gerelateerde risico’s ervaren tijdens hun werkzaamheden, worden deze meegenomen in de RI&E en wordt dit waar nodig met de betrokken partijen gecommuniceerd.

Wanneer u over onze dienstverlening en de bijkomende risico’s ideeën, ervaringen of tips heeft, komen wij graag met u in contact.

 

« Terug naar Nieuws & Achtergrond